Możliwości diagnostyczne USG przezciemiączkowego

17 czerwca, 2024

Diagnostyka ultrasonograficzna przezciemiączkowa (USG przezciemiączkowe) stanowi niezwykle ważne narzędzie w ocenie mózgu noworodków i niemowląt. Dzięki wykorzystaniu naturalnych „okien akustycznych”, jakimi są ciemiączka, możliwe jest nieinwazyjne uzyskanie dokładnych obrazów struktur wewnątrzczaszkowych. USG przezciemiączkowe pozwala na wczesne wykrycie i monitorowanie szeregu patologii, takich jak krwotoki śródczaszkowe, wodogłowie czy wady rozwojowe mózgu.

Na czym polega badanie USG przezciemiączkowe?

Badanie USG przezciemiączkowe polega na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych do obrazowania mózgu niemowląt przez niezrośnięte jeszcze kości czaszki, zwane ciemiączkami. Podczas badania lekarz przykłada specjalną głowicę ultrasonograficzną do głowy dziecka, zwykle w okolicy przedniego ciemiączka, które jest największym i najdłużej pozostającym otwartym. Fale ultradźwiękowe przechodzą przez miękkie tkanki i odbijają się od różnych struktur wewnątrzczaszkowych, tworząc obraz na monitorze. To nieinwazyjne i bezbolesne badanie umożliwia dokładną ocenę struktur mózgu, co jest kluczowe w diagnostyce wielu schorzeń neurologicznych u najmłodszych pacjentów.

USG przezciemiączkowe jest niezwykle cennym narzędziem diagnostycznym, szczególnie w pierwszych miesiącach życia dziecka, gdy ciemiączka są jeszcze otwarte. Pozwala na szybkie wykrycie nieprawidłowości takich jak krwotoki śródczaszkowe, wodogłowie, wady rozwojowe mózgu czy zmiany związane z infekcjami. Dzięki temu badaniu możliwe jest monitorowanie stanu neurologicznego niemowląt w sposób dynamiczny, co ułatwia podejmowanie decyzji terapeutycznych i zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Kiedy się je wykonuje? Kto zleca badanie? Czy warto robić na własną rękę?

USG przezciemiączkowe wykonuje się najczęściej w pierwszych miesiącach życia dziecka, kiedy ciemiączka są jeszcze otwarte, co umożliwia łatwy dostęp fal ultradźwiękowych do struktur mózgu. Badanie to jest szczególnie zalecane u wcześniaków oraz noworodków, u których istnieje podejrzenie problemów neurologicznych, takich jak krwotoki śródczaszkowe, wodogłowie czy wady rozwojowe mózgu. Często wykonuje się je także w ramach monitorowania dzieci, które przeszły poważne infekcje, urazy głowy lub mają niepokojące objawy neurologiczne. USG przezciemiączkowe może być powtarzane kilkakrotnie, aby śledzić postępy leczenia i zmiany w strukturach mózgu.

Zlecenie na badanie USG przezciemiączkowe wystawia zazwyczaj pediatra, neonatolog lub neurolog dziecięcy. To oni na podstawie oceny klinicznej i wywiadu medycznego, decydują o konieczności wykonania tego badania. Choć USG przezciemiączkowe jest bezpieczne i nieinwazyjne, jego przeprowadzenie na własną rękę bez konsultacji z lekarzem nie jest zalecane. Specjalista wie, kiedy badanie jest naprawdę potrzebne i jak interpretować jego wyniki w kontekście stanu zdrowia dziecka. Samodzielne wykonywanie badań bez wskazań medycznych może prowadzić do niepotrzebnego stresu i nieprawidłowych wniosków. Dlatego zawsze warto kierować się rekomendacjami lekarza, który najlepiej zna potrzeby małego pacjenta.

Jakie są wskazania do wykonania tego badania?

Wskazania do wykonania tego badania są różnorodne i obejmują sytuacje, w których istnieje podejrzenie nieprawidłowości neurologicznych lub potrzeba monitorowania rozwoju mózgu. Poniżej znajdziesz najczęstsze wskazania do wykonania USG przezciemiączkowego:

 1. Wcześniactwo – u wszystkich wcześniaków, szczególnie tych urodzonych przed 32. tygodniem ciąży, ze względu na wysokie ryzyko krwotoków śródczaszkowych.
 2. Niska waga urodzeniowa – noworodki z niską masą urodzeniową, które mogą być narażone na różne komplikacje zdrowotne.
 3. Podejrzenie wodogłowia – objawy takie jak powiększenie obwodu głowy, napięte ciemiączko czy wymioty mogą wskazywać na zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
 4. Objawy neurologiczne – drgawki, nadmierna senność, brak reakcji na bodźce lub inne nieprawidłowości w zachowaniu noworodka.
 5. Urazy okołoporodowe – przebyty uraz podczas porodu, który mógł spowodować uszkodzenie mózgu.
 6. Infekcje wrodzone – infekcje takie jak toksoplazmoza, cytomegalia czy zakażenie wirusem HIV, które mogą wpływać na rozwój mózgu.
 7. Wady rozwojowe mózgu – podejrzenie wad anatomicznych mózgu wykrytych w badaniach prenatalnych lub objawiających się po urodzeniu.
 8. Monitorowanie stanu po operacjach neurochirurgicznych – kontrola efektywności leczenia i monitorowanie potencjalnych powikłań.

Jakie nieprawidłowości pozwala wykryć USG przezciemiączkowe?

Dzięki temu badaniu możliwe jest szybkie zidentyfikowanie problemów, które mogą wpływać na rozwój dziecka i wymagają natychmiastowej interwencji medycznej. Poniżej znajdziesz niektóre z najczęstszych nieprawidłowości, które można wykryć za pomocą USG przezciemiączkowego:

 1. Krwotoki śródczaszkowe – rozpoznanie krwawień w mózgu, które są szczególnie częste u wcześniaków.
 2. Wodogłowie – wykrycie nadmiernego gromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego, co może prowadzić do zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
 3. Malformacje mózgu – identyfikacja wad wrodzonych takich jak holoprozencefalia, agenezja ciała modzelowatego czy dysplazje korowe.
 4. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego – obecność zmian sugerujących infekcje takie jak zapalenie opon mózgowych czy ropnie mózgu.
 5. Uszkodzenia niedotlenieniowo-niedokrwienne – ocena obszarów mózgu uszkodzonych z powodu niedotlenienia lub niedokrwienia, które mogą wystąpić podczas trudnego porodu.
 6. Torbiele – wykrywanie różnych rodzajów torbieli, w tym torbieli splotu naczyniówkowego czy torbieli pajęczynówki.
 7. Guzy mózgu – ujawnienie obecności nowotworów lub innych nieprawidłowych mas w mózgu dziecka.
 8. Zwapnienia – identyfikacja obszarów z nieprawidłowym odkładaniem się wapnia, które mogą być związane z różnymi stanami patologicznymi.

Jak przygotować dziecko do badania?

Przygotowanie dziecka do badania USG przezciemiączkowego jest zazwyczaj minimalne i nieskomplikowane, co czyni ten proces wygodnym zarówno dla rodziców, jak i małych pacjentów. Przede wszystkim nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie dietetyczne ani ograniczenie aktywności dziecka.

Ważne jest, aby dziecko było spokojne i zrelaksowane podczas badania, dlatego zaleca się, aby było ono przeprowadzone, gdy dziecko jest najedzone i wypoczęte, co może zminimalizować stres i dyskomfort. Rodzice mogą także zabrać ulubioną zabawkę lub smoczek, aby pomóc w uspokojeniu dziecka. Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne, więc większość dzieci dobrze je toleruje bez potrzeby wcześniejszych przygotowań.

Czy porażenie mózgowe widać na USG?

Porażenie mózgowe jako złożone zaburzenie neurologiczne wynikające z uszkodzenia mózgu w okresie okołoporodowym lub wczesnym dzieciństwie, nie jest bezpośrednio widoczne na USG przezciemiączkowym. Jednakże USG może ujawnić zmiany i uszkodzenia mózgu, które mogą wskazywać na ryzyko rozwoju porażenia mózgowego.

Przykłady takich nieprawidłowości to krwotoki śródczaszkowe, leukomalacja okołokomorowa (uszkodzenie istoty białej mózgu), zmiany w strukturze mózgu czy wodogłowie. Wykrycie tych anomalii może skłonić lekarzy do dokładniejszej obserwacji dziecka i wdrożenia wczesnych interwencji, co może znacznie poprawić prognozy rozwojowe.

USG Przezciemiączkowe

Profilmed Warszawa Wola

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, gdzie profesjonalna opieka zdrowotna spotyka się z przyjazną atmosferą.

Zadzwoń: